Oikomishoito aikuisiässä

Oikomishoito aikuisiässä Koskaan ei ole liian myöhäistä, sil­lä oikomishoitoa voidaan tehdä vielä aikusiässäkin. Oikomishoidol­la voidaan kor­ja­ta purenta- ja asen­tovirheitä sekä niiden aiheut­tamia toimin­nal­lisia ongelmia. Oikomishoitoa voidaan tehdä myös...