Terve­tuloa hammaslääkäri­asema Furkan uusille kotisi­vuille. Ajankoh­taista-osiosta tulet löytämään ajankoh­taista tietoa suun ja hampaiden tervey­destä. Varaat hammas­lää­kä­reil­lemme ja suuhy­gie­nis­teil­lemme helposti ajan nettia­jan­va­rauk­ses­tamme tai puheli­mitse. Täydet…

lue lisää