Furka Ii henkilökunta

Hammaslääkärit

Jenni Alaranta (HLL)

Jenni Alaranta (HLL)

Ham­maslääkäri

Ham­maslääkäri Jen­ni Alaran­ta ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkan Iin toimip­is­teessä. Jen­ni Alaran­ta on näp­pärä ham­masläkäri, joka tekee kaiken­laisia yleisham­maslääkärin töitä.

Ajan­va­raus

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Ham­maslääkäri

Teen monipuolis­es­ti perusham­mashoidon toimen­piteitä laidas­ta laitaan. Hoidan mielel­läni pelko- ja särky­poti­lai­ta. Töitä teen rauhal­lisel­la ja var­mal­la otteel­la poti­laan toiveet huomioiden. Otan vas­taan Oulun ja Iin toimipisteissä.

Ajan­va­raus

Larissa Tursas (HLL)

Larissa Tursas (HLL)

Ham­maslääkäri

Laris­sa Tur­sas on hark­it­se­va ham­maslääkäri, joka tekee mon­en­laisia töitä taidol­la. Laris­san vas­taan­otol­ta saat monipuoliset yleisham­maslääkärin palve­lut, myös valkaisut.

Kieli­taito: suo­mi (äidinkieli), englan­ti, ruotsi.

Ajan­va­raus

Hammashoitajat

Olivia Koivumäki

Olivia Koivumäki

Ham­mashoita­ja