Furka Ii henkilökunta

Hammaslääkärit

Jenni Alaranta (HLL)

Jenni Alaranta (HLL)

Ham­maslääkäri

Ham­maslääkäri Jen­ni Alaran­ta ottaa vas­taan poti­lai­ta Ham­maslääkärikeskus Furkan Iin toimip­is­teessä. Jen­ni Alaran­ta on näp­pärä ham­masläkäri, joka tekee kaiken­laisia yleisham­maslääkärin töitä.

Ajan­va­raus

Olli Iivanainen (HLL)

Olli Iivanainen (HLL)

Ham­maslääkäri

Ter­ve­tu­loa vas­taan­otol­leni, mis­sä kaik­ki perusham­mashoitoon liit­tyvät toimen­piteet (tarkas­tuk­set, paikkauk­set, juuri­hoidot, ham­paan pois­tot, purentakiskot, ham­mask­iv­en pois­to, pro­teet­tiset hoidot, esteet­tiset hoidot) hoitu­vat rauhal­lisel­la ja tarkalla otteel­la poti­laan toiveet huomioiden. Pyrin työssäni pitkäaikaisi­in potilassuhteisiin.

Ajan­va­raus

Hanna-Leena Polso (HLL)

Hanna-Leena Polso (HLL)

Ham­maslääkäri

Han­na-Leena on rauhalli­nen ja keskutel­e­va ham­maslääkäri, joka tekee monipuolis­es­ti perusham­mashoitoa: tarkas­tuk­sia, paikkauk­sia, ien­sairauk­sien hoitoa, juuri­hoito­ja ja ham­paan pois­to­ja. Hän hoitaa myös mielel­lään pelkopotilaita.

Kieli­taito: suo­mi (äidinkieli), englan­ti, ruotsi.

Ajan­va­raus

Hammashoitajat

Päivi Kivioja

Päivi Kivioja

Suuhy­gien­isti

Päivi on ystävälli­nen ja ammat­ti­taitoinen suuhy­gien­isti joka avus­taa ham­maslääkäre­itä Iin vastaanotolla.