Mistä suupolte voi johtua?

huhti 25, 2022 | Suun ter­veys

Suupolte esi­in­tyy useim­miten kie­len, suun limakalvo­jen tai huulien alueel­la oireil­e­vana kuumo­tuk­se­na tai kipuna. Krooni­nen suupolte on ikävä vai­va, jota voi olla han­kala lievit­tää. Suun polt­telu voi olla myös jonkin suun sairau­den oire, joten sairaudet kan­nat­taa pois­sulkea ham­maslääkärikäyn­nil­lä. Suun polte vaivaa eri­tyis­es­ti kes­ki-ikäisiä ja kes­ki-iän ylit­täneitä naisia. 

Mistä suupolte johtuu?

Suukipu­un ja ‑polt­teeseen voi olla monia syitä ja on mah­dol­lista, että kiputun­te­muk­sille ei löy­dy yksiselit­teistä syytä. 

Suupolteoirey­htymä (BMS, burn­ing mouth syn­drome) vaivaa eri­tyis­es­ti kes­ki-ikäisiä ja menopaussin ohit­tanei­ta naisia. Siihen voi liit­tyä polt­telun lisäk­si suun kuiv­u­ut­ta, kirve­lyä, epä­mukavaa tun­net­ta sekä maku- ja hajuaistin muu­tok­sia. Suupolteoirey­htymä voidaan diag­nosoi­da, kun muut mah­dol­liset syyt oirekir­jolle on poissuljettu. 

Mui­ta syitä polt­tavaan tun­teeseen suus­sa voivat olla esim. lääk­i­tys, suun kuiv­u­us, aller­giat, dia­betes, suun sieni-infek­tio, Sjö­grenin oirey­htymä sekä vita­mi­inipu­u­tok­set (esim. B‑vitamiini, rauta). Tutkimusten mukaan psyykkiset oireti­lat, kuten stres­si ja ahdis­tus voivat aiheut­taa somaat­tise­na oireena suun poltet­ta ja kirvelyä. 

Ham­mas­tah­nan sisältämät aine­sosat, kuten piparmint­tuöljy tai natri­um­lau­ryylisul­faat­ti voivat aiheut­taa ärsy­tys­tä suun limakalvolla. 

 

Miten suupoltetta voi lievittää?

Suun poltet­ta voidaan yrit­tää lievit­tää hoita­mal­la polt­teen aiheut­tavaa syytä. Ham­mas­tah­nan vai­h­t­a­mi­nen ja kui­v­at­tavien suu­vesien jät­tämi­nen pois voivat aut­taa oirei­den lievit­tämisessä tai jopa lopet­taa suun polt­telun kokonaan. 

Suun polt­telus­ta kär­sivän suositel­laan naut­ti­van kohtu­udel­la kofei­inia, makeu­tu­sainei­ta ja mausteisia ruokia, sil­lä ne voivat pahen­taa oireita. 

Lue vinkkimme kuiv­an suun hoita­miseen artikke­lis­tamme.

 

Hammaslääkäri voi poissulkea sairaudet

Ham­maslääkärin vas­taan­otolle kan­nat­taa hakeu­tua eri­tyis­es­ti, jos kipuko­hdas­sa on näkyvä muu­tos tai oireilu häir­it­see syömistä. Ham­maslääkäri voi pois­sulkea sairaudet sekä antaa neu­von­taa oirei­den lievittämiseen. 

Jos oirei­den itse­hoito ja ham­maslääkärin hoito­toimen­piteet eivät lievitä oire­i­ta, voi oireilu liit­tyä esimerkik­si psyykkisi­in ongelmi­in tai vai­hde­vu­osi­in, jol­loin kan­nat­taa hakeu­tua lääkärin vastaanotolle.

Auki­oloa­jat ja yhteysti­etomme löy­dät täältä: https://furka.fi/yhteystiedot/ 

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899