Ajankoh­taista

Muista nämä 10 asiaa hampaiden valkaisusta!

Hampaiden valkaisu kirkastaa hymyä useita asteita. Suun terveyden ammat­ti­laisen tekemän hampaiden valkaisun lisäksi tarjolla on laaduk­kaita välineitä kotival­kaisuun. Käsit­te­lemme artik­ke­lissa huomio­nar­voisia asioita hampaiden valkaisua suunni­tel­lessa. Ennen hampaiden…

Mistä ientu­lehdus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

Ientu­lehdus eli gingi­viitti voi aiheuttaa kipua ikenissä hampaita harja­tessa ja syödessä. Ientu­lehdus on yleinen suun terveyden ongelma, joka syntyy kun plakkia eli baktee­ri­peit­teitä kerääntyy hampaiden pinnalle ja ienrajaan. Ientu­leh­duksen oireet Ientulehduksen…

Aiheut­taako juuri­hoito kipua?

Ajatus juuri­hoi­dosta voi aiheuttaa pelon­se­kaisia tunteita, mutta siihen ei ole syytä, sillä juuri­hoito tehdään kivut­to­masti puudu­tuk­sessa. Tilas­tojen mukaan noin 67% hampaal­li­sista täysi-ikäisistä suoma­lai­sista on vähintään yksi juuri­hoi­dettu hammas.Miksi hammas…

Miksi suun tarkastus on tärkeää?

Säännöl­linen suun tarkastus on tärkeää tervey­delle, sillä suun sairaudet voivat edetä pitkään oireet­tomana. Korona­vi­rus­ti­lanne on heiken­tänyt ennal­taeh­käi­sevää hammas­hoitoa, joten syksyn aikana on kirit­tävää, jotta suun terveys ei taannu väestö­ta­solla. Mitä suun…

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899