Ajankohtaista

Anemia ja suun terveys 

Ane­mia voi johtua rau­dan­pu­ut­teesta, B12-vita­mi­inin tai fooli­hapon eli B9-vita­mi­inin puut­teesta, puna­solu­jen kiihtyneestä hajoamisnopeud­es­ta tai veren­vuo­dos­ta. Rau­dan­puute on yleisin syy ane­mi­aan. Ane­mia itsessään ei ole sairaus, vaan mon­isyn­tyi­nen oire, joka voi…

Miksi suun terveys on tärkeää yleisterveydelle? 

Suun ter­veys on kokon­ais­val­tais­es­ti yhtey­dessä yleis­ter­vey­teemme. Suun ja nielun alue on yksi infek­tio­porteista, joten suun immuu­nipuo­lus­tus on tärkeä osa immuu­ni­jär­jestelmäämme. Suun alueen tule­hduk­set voivat ede­tä vähäoireisi­na ja lev­itä muualle elim­istöön. Vakavat…

Mistä aftat johtuvat ja miten niitä voi ehkäistä? 

Aftat ovat ikäviä ja kivu­li­ai­ta, mut­ta har­mit­to­mia ja yleisiä. Arvel­laan, että jopa puo­let ihmi­sistä kär­sii aftoista jos­sain vai­heessa elämää. Afto­ja voi tul­la poski­in, kieleen, suun­po­h­jaan ja huuli­in. Aftat paranevat yleen­sä parin viikon aikana, mut­ta suurten aftojen…

Mitä tarkoittaa juurenkärjen resektio eli juurenpään leikkaus? 

Resek­tio eli juuren­pään leikkaus tehdään, kun juuri­hoito ei tep­si ham­masy­timeen levin­neeseen tule­hduk­seen. Resek­tio on suukirurginen toimen­pide, joka tehdään paikallispu­udu­tuk­ses­sa. Mil­loin resek­tio eli juuren­pään leikkaus tehdään? Resek­tio tehdään, kun juurihoidolla…

Miten alkoholi vaikuttaa suun terveyteen? 

Alko­holin liikakäyt­tö on Suomes­sa yleistä. Alko­holi vaikut­taa negati­ivis­es­ti suun ter­vey­teen, sil­lä se aiheut­taa ham­paan kiil­teen eroosio­ta sekä suun kuiv­u­mista ja lisää riskiä suun alueen solu­muu­tok­sille sekä syöville. Kohtuukäytön rajana pide­tään miehillä 0–2…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899