Infektioiden ehkäisy hammashoidossa

Suun terveys Hammas­hoidon toimen­piteet voivat nostaa infek­tio­riskiä. Tietyissä tilan­teissa, kun infek­tio­riski on olemassa, täytyy hammas­hoidon yhtey­dessä määrätä antibiootteja, jotta infek­tioita ei syntyisi, käytetään ns. antibioot­ti­pro­fy­laksiaa....
Hammaslääkärikeskus Furkan uudet sivut on avattu!

Hammaslääkärikeskus Furkan uudet sivut on avattu!

Suun terveys Terve­tuloa hammaslääkäri­asema Furkan uusille kotisi­vuille. Ajankoh­taista-osiosta tulet löytämään ajankoh­taista tietoa suun ja hampaiden tervey­destä. Varaat hammas­lää­kä­reil­lemme ja suuhy­gie­nis­teil­lemme helposti ajan...