Anemia ja suun terveys

Anemia ja suun terveys Ane­mia voi johtua rau­dan­pu­ut­teesta, B12-vita­mi­inin tai fooli­hapon eli B9-vita­mi­inin puut­teesta, puna­solu­jen kiihtyneestä hajoamisnopeud­es­ta tai veren­vuo­dos­ta. Rau­dan­puute on yleisin syy ane­mi­aan. Ane­mia itsessään ei ole...

Miten alkoholi vaikuttaa suun terveyteen?

Miten alkoholi vaikuttaa suun terveyteen? Alko­holin liikakäyt­tö on Suomes­sa yleistä. Alko­holi vaikut­taa negati­ivis­es­ti suun ter­vey­teen, sil­lä se aiheut­taa ham­paan kiil­teen eroosio­ta sekä suun kuiv­u­mista ja lisää riskiä suun alueen solu­muu­tok­sille...

Mitä tarkoittaa hampaan kiilteen eroosio?

Mitä tarkoittaa hampaan kiilteen eroosio? Suo­ma­lais­ten sok­erin käyt­tö on ollut laskusu­un­taista 2000-luvul­ta alka­en, mut­ta yhä suurem­mak­si ongel­mak­si on nouse­mas­sa ham­paiden eroosio eli ham­paan kiil­teen liuken­e­m­i­nen. Run­sas vir­voitusjuomien,...