Suun sieni-infektio

Suun sieni-infektio Suun sieni-infek­tio voi aiheut­taa epä­muka­van tun­teen infek­toituneelle suun limakalvolle sekä tehdä hen­gi­tyk­ses­tä pahan­hajuisen. Sieni-infek­tio on kuitenkin yleen­sä hoidet­tavis­sa tehoste­tul­la suuhy­gien­ial­la ja...

Mistä hammassärky voi johtua?

Mistä hammassärky voi johtua? Ham­massärky voi johtua mon­es­ta syys­tä ja sik­si onkin tärkeää sulkea pois hoitoa vaa­ti­vat syyt, kuten karies eli ham­paan reiki­in­tymi­nen. Ham­maslääkärin tekemä­su­un tarkas­tus antaa lisäti­etoa kivun syys­tä ja ehkäisee säryn...

Kuiva suu eli kserostomia – Mikä avuksi?

Kuiva suu eli kserostomia – Mikä avuksi? Kui­va suu han­kaloit­taa syömistä ja juomista sekä lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle, sien­i­t­ule­hduk­sille ja limakalvo­muu­tok­sille. Kui­va suu voi aiheut­taa myös hal­i­toosia eli pahan­hajuista hen­gi­tys­tä....

Oikomishoito aikuisiässä

Oikomis­hoito aikuisiässä Koskaan ei ole liian myöhäistä, sillä oikomis­hoitoa voidaan tehdä vielä aikusiäs­säkin. Oikomis­hoi­dolla voidaan korjata purenta- ja asento­vir­heitä sekä niiden aiheut­tamia toimin­nal­lisia ongelmia. Oikomis­hoitoa voidaan tehdä myös...