Oikomishoito aikuisiässä

Oikomis­hoito aikuisiässä Koskaan ei ole liian myöhäistä, sillä oikomis­hoitoa voidaan tehdä vielä aikusiäs­säkin. Oikomis­hoi­dolla voidaan korjata purenta- ja asento­vir­heitä sekä niiden aiheut­tamia toimin­nal­lisia ongelmia. Oikomis­hoitoa voidaan tehdä myös...