Mistä suupolte voi johtua?

Mistä suupolte voi johtua? Suupolte esi­in­tyy useim­miten kie­len, suun limakalvo­jen tai huulien alueel­la oireil­e­vana kuumo­tuk­se­na tai kipuna. Krooni­nen suupolte on ikävä vai­va, jota voi olla han­kala lievit­tää. Suun polt­telu voi olla myös jonkin suun...

Miksi työpaikkahammashoito kannattaa?

Miksi työpaikkahammashoito kannattaa? Työ­paikka­ham­mashoito on kan­nat­ta­va sijoi­tus, sil­lä panos­tus suun ter­vey­teen edis­tää kokon­ais­val­taista ter­veyt­tä. Työ­paikka­ham­mashoidol­la voidaan ennal­taehkäistä suun sairauk­sia. Motivoitunut ja ter­ve...

Miksi hammaskivi on tärkeää poistaa?

Miksi hammaskivi on tärkeää poistaa? Ham­mask­ivi muo­dos­tuu, kun syl­jen min­er­aalit saosta­vat plakkia ham­paan pin­nalle sekä ien­taskui­hin. Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mi­nen on yleen­sä pitkäaikainen pros­es­si, joka tapah­tuu kuukausien tai vuosien kulues­sa....

Suun sieni-infektio

Suun sieni-infektio Suun sieni-infek­tio voi aiheut­taa epä­muka­van tun­teen infek­toituneelle suun limakalvolle sekä tehdä hen­gi­tyk­ses­tä pahan­hajuisen. Sieni-infek­tio on kuitenkin yleen­sä hoidet­tavis­sa tehoste­tul­la suuhy­gien­ial­la ja...