Hinnasto

Hinnasto

Hammas­lääkäri­keskus Furkan hinnasto

 

Hammas­lää­kärin hinnastot ovat suuntaa antavia arvioita yleisim­mistä vastaa­no­tolla tehtä­vistä toimen­pi­teistä Kela-korvaus huomioituna. Tarkempi kustan­nusarvio tehdään hammas­lää­kä­ri­käynnin yhtey­dessä. Erikois­ham­mas­lää­kä­rillä on oikeus 30 %:n hinnan­ko­ro­tukseen, kun kyseessä ovat oman erikoi­salan hoito­toi­men­piteet. Emme veloita erillistä toimis­to­maksua. Lauantain särky­päi­vys­tyk­ses­sämme on voimassa normaa­li­hin­nasto, ei lisämaksuja! Samat hinnat ovat voimassa sekä Oulun, että Iin toimi­pis­teis­sämme.

Huomioithan: Suuhy­gie­nistin suorit­ta­massa hammas­kiven poistossa Kela-korvauksen saaminen edellyttää, että potilaalla on hammas­lää­kärin lähete.

Hinnasto 

     Huom! Emme ikinä veloita erillisiä toimisto- tai palve­lu­maksuja, meillä hyvä               palvelu kuuluu toimen­pi­teiden hintaan.

 

 
TUTKI­MUKSET    

 

Suppea tutkimus max. 10 min

34,50€ 44,00€
Suun perus­tut­kimus max. 20 min (Normaali tarkastus) 49,50€ 65,00€
Suun laaja tutkimus. max. 30 min (korvataan vain veter.) 105,50€ 119,00€

EHKÄISEVÄ HOITO

   

 

Ehkäisevä suun tervey­den­hoito saman hoito­käynnin yhtey­dessä Väh.10min

34,00€ 40,00€
Ehkäisevä suun tervey­den­hoito saman hoito­käynnin yhtey­dessä Väh.20min 77,00€ 86,00€
Hampaan pinnoitus/leukapuolisko 49,00€ 58,00€

KIINNI­TYS­KU­DOS­SAI­RAUKSIEN HOITO 

   

 

Parodon­to­lo­ginen hoito, erittäin suppea En. 10 min

40,00€ 46,00€
Parodon­to­lo­ginen hoito, suppea En. 10 min 60,00€ 69,00€
Parodon­to­lo­ginen hoito Väh. 20 min 107,00€ 120,00€
Parodon­to­lo­ginen hoito, pitkä­kes­toinen Väh. 30 min 149,00€ 166,00€
Parodon­to­lo­ginen hoito, erittäin pitkäkest. Väh. 45min 216,00€ 239,00€
Parodon­to­lo­ginen hoito, kompli­soitu sairaus 147,00€ 166,00€
Parodon­to­lo­ginen kiskotus,suppea 69,00€ 79,00€
Parodon­to­lo­ginen vahvis­tettu kiskotus,suppea 195,00€ 214,00€

PUUDUTUS

   

 

Pinta­puu­dutus

21,00€ 24,00€
Infilt­raa­tio­puu­dutus 21,00€ 24,00€
Johto­puu­dutus 21,00€ 24,00€

RÖNTGEN­KUVAUS

   

 

Hammaskuva

33,00€ 39,00€
Lisäkuva 15,00€ 16,00€
BW:t 36,00€ 42,00€
OPTG 95,00€ 104,00€
Leuan tomografia tai impl.kuv. (poikitt.leikk.) 113,78€ 127,78€

PAIKKAUS­HOITO

   
Alustäy­te­pilari 155,00€ 174,00€
Pieni täyte 49,00€ 58,00€
Yhden pinnan täyte 73,00€ 83,00€
Kahden pinnan täyte 123,00€ 140,00€
Kolmen pinnan täyte 145,00€ 164,00€
Neljän pinnan täyte 176,00€ 199,00€
Terä tai kruunu 197,00€ 220,00€

JUUREN­HOITO

   

 

 

Hampaan ensia­pu­luon­teinen avaus

71,00€ 79,00€
Hampaan juuri­ka­navien avaus ja laajennus En. 20 min 87,00€ 97,00€
Vaativa avaus ja laajennus En. 30 min 132,00€ 145,00€
Erittäin vaativa avaus ja laajennus yli 30 min 167,00€ 186,00€
Erittäin vaativa avaus ja laajennus yli 45min 230,00€ 253,00€
Osittainen hampaan ytimen poisto, amputaatio 85,00€ 95,00€
Hampaan juuren täyttö, yksijuu­ri­ka­na­vainen hammas 81,00€ 90,00€
Kaksi­juu­ri­ka­na­vainen hammas 110,00€ 123,00€
Kolme tai useampi juuri­ka­na­vainen hammas 167,00€ 186,00€
Juuri­ka­navien lääke­hoito 65,00€ 74,00€
Hamma­sy­timen, pulpan katta­minen 65,00€ 74,00€

 

 

PALVELU OV-osuus Hinta
PUREN­TA­FY­SIO­LO­GINEN HOITO**    
Puren­ta­fysiol. suppea hoito­käynti. En. 10 min. 44,00€ 50,00€
Puren­ta­fysiol. hoito­käynti. En. 20 min. 70,00€ 80,00€
Puren­ta­fysiol. vaativa hoito­käynti. En. 30 min. 100,00€ 113,00€
Puren­ta­fysiol. erittäin vaativa hoito­käynti. Yli 30 min 155,00€ 174,00€
Puren­ta­kiskon valmistus ja suuhun sovitus 214,00€ 241,00€
SUUKI­RURGIA**    
Hampaan poisto 93,00€ 103,00€
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta 149,00€ 159,00€
Hampaan poisto leikkaa­malla 285,00€ 327,00€
Hampaiston saneeraus 186,00€ 228,00€
Hampaan poisto osittain/hemisektio 167,00€ 186,00€
Vaativa hampaan poisto­leikkaus 529,00€ 591,00€
Hampaan juuren poisto 85,00€ 95,00€
Hampaan juurenpään poisto 205,00€ 228,00€
Monijuu­risen hampaan juurenpään poisto 285,00€ 327,00€
Hampaan paljastus 155,00€ 174,00€
Ompeleiden poisto 39,00€ 44,00€
IMPLANT­TI­KI­RURGIA (ei sisällä implantin ostohintaa)    
Hampaan keino­juuren asetta­minen 358,00€ 415,00€
Hampaan 2. keino­juuren asetta­minen 265,00€ 307,00€
Hampaan keino­juu­ri­jatkeen paljas­ta­minen 180,00€ 199,00€

 

**) Erikois­ham­mas­lää­kä­rillä on oikeus korottaa hintoja 30% oman alansa toimen­pi­teistä.

 

PALVELU Hinta
PROTEET­TINEN HOITO (ei sisällä labora­to­rio­kus­tan­nuksia)**
Kruunu (labora­to­rio­val­mis­teinen) Alk. 900€
Cerec-kruunu (Emax) 600–700€
Cerec-kruunu muu materiaali, esim. hybri­di­ke­raa­minen 400–500€
Limakal­vo­kan­toinen kokoproteesi/leuka Alk. 500€
Implantti- ja limakal­vokant. kokoproteesi/leuka Alk. 600€
Implant­ti­kan­toinen kokoproteesi/leuka Alk. 600€
Metal­li­run­koinen osapro­teesi, tavan­omainen Alk. 600€
Metal­li­run­koinen osapro­teesi, vaativa Alk. 700€
Implant­ti­kan­toinen osapro­teesi Alk. 700€
Muu osaproteesi,tavanomainen Alk. 450€
Muu osaproteesi,vaativa Alk. 550€
Hammas­pro­teesin korjaus 74,37€
Hammas­pro­teesin vaativa korjaus 132,29€
Väliai­kainen proteesin pohjaus 90,92€
Proteesin pohjaus 173,56€
Kr tai pienen sillan irrottam. ja uudelleen sement. 111,76€
Sillan irrottam.,korjaus ja uudelleen sement. 159,73€
Hammas­pro­teesin fasadin korjaus 159,73€

 

**) Erikois­ham­mas­lää­kä­rillä on oikeus korottaa hintoja 30% oman alansa toimen­pi­teistä.

Suuhy­gie­nis­ti­pal­ve­luiden hinnat

PALVELU HINTA
Parodon­to­lo­ginen hoito hammas­lää­kärin lähet­teellä 35–100€
Ehkäisevä suun tervey­den­hoito 31,31- 65€
Hampaiden valkaisu alk. 170€
Valkai­su­lusikat alk. 240€
Laser­val­kaisu alk. 260€

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899