Hinnasto

Hinnasto

Hammas­lääkäri­keskus Furkan hinnasto

 

Hammas­lää­kärin hinnastot ovat suuntaa antavia arvioita yleisim­mistä vastaa­no­tolla tehtä­vistä toimen­pi­teistä Kela-korvaus huomioituna. Tarkempi kustan­nusarvio tehdään hammas­lää­kä­ri­käynnin yhtey­dessä. Erikois­ham­mas­lää­kä­rillä on oikeus 30 %:n hinnan­ko­ro­tukseen, kun kyseessä ovat oman erikoi­salan hoito­toi­men­piteet. Emme veloita erillistä toimis­to­maksua. Lauantain särky­päi­vys­tyk­ses­sämme on voimassa normaa­li­hin­nasto, ei lisämaksuja! Samat hinnat ovat voimassa sekä Oulun, että Iin toimipisteissämme.

Huomioithan: Suuhy­gie­nistin suorit­ta­massa hammas­kiven poistossa Kela-korvauksen saaminen edellyttää, että potilaalla on hammas­lää­kärin lähete toimenpiteeseen.

Suuhy­gie­nis­ti­pal­ve­luiden hinnasto

PALVELU HINTA
Parodon­to­lo­ginen hoito hammas­lää­kärin lähetteellä 45–115€
Ehkäisevä suun terveydenhoito 31,31- 65€
Hampaiden valkaisu alk. 170€
Valkai­su­lusikat alk. 240€

Hammas­lää­kä­ri­pal­ve­luiden hinnasto

PALVELU HINTA
Suun perus­tut­kimus  65€(49,5€)
Koko leuan röntgenkuva (OPTG) 104€(95€)
Hammas­röntgen vastaan­ot­to­käynnin yhteydessä 39€(33€)
Paikkaus­hoito
Yhden pinnan paikka 83€(73€)
Kahden pinnan paikka  140€(123€)
Keraa­minen paikka 250€-700€
Suuki­rurgia
Hampaan poisto 93€(103€)
Hampaan leikkauk­sel­linen poisto 327(285€)
Puudutus 21€(24€)

 

Hampaan poistot    
Hampaan poisto 93€ (103€)
Hampaan leikkauk­sel­linen poisto 327€ (285€)
Puudutus 21€ (24€)
Juuri­hoito    

Kokonais­hinta muodostuu puudu­tuk­sesta, röntgen­ku­vista ja osatoimenpiteistä

 

250€-650€
Hoidon tarpeen arviot    
Hammas­lää­kärin konsultaatio 0,00–3,00€
Suuhy­gie­nistin valkaisukonsultaatio maksuton  
Esteet­tiset toimenpiteet*    
Hampaiden tehoval­kaisu vastaanotolla 256,00–299,00€ 0,00€
Kevyt­val­kaisu vastaanotolla  154,00–184,00€ 0,00€
Kotival­kai­su­pa­ketti 307,00€ 0,00€

 

Laser­val­kaisu

 

280€

 

 

Palve­lu­maksu                     0 

 

 

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899