Hin­nas­to

Hin­nas­to

Hammaslääkärikeskus Furkan hinnasto

 

Ham­maslääkärin hin­nas­tot ovat suun­taa antavia arvioi­ta yleisim­mistä vas­taan­otol­la tehtävistä toimen­piteistä Kela-kor­vaus huomioitu­na. Tarkem­pi kus­tan­nusarvio tehdään ham­maslääkärikäyn­nin yhtey­dessä. Erikoisham­maslääkäril­lä on oikeus 30 %:n hin­nanko­ro­tuk­seen, kun kyseessä ovat oman erikoisalan hoito­toimen­piteet. Emme veloi­ta eril­listä toimis­tom­ak­sua. Lauan­tain särkypäivystyk­sessämme on voimas­sa nor­maal­i­hin­nas­to, ei lisä­mak­su­ja! Samat hin­nat ovat voimas­sa sekä Oulun, että Iin toimipisteissämme.

Huomioithan: Suuhy­gien­istin suorit­ta­mas­sa ham­mask­iv­en pois­tossa Kela-kor­vauk­sen saami­nen edel­lyt­tää, että poti­laal­la on ham­maslääkärin lähete toimenpiteeseen.

Suuhygienistipalveluiden hinnasto

PALVELU HINTA
Par­o­don­tologi­nen hoito ham­maslääkärin lähetteellä 45–115€
Ehkäi­sevä suun terveydenhoito 31,31- 65€
Ham­paiden valkaisu alk. 170€
Valka­isu­lusikat alk. 240€

Hammaslääkäripalveluiden hinnasto

PALVELU HINTA
Suun perus­tutkimus  65€(49,5€)
Koko leuan rönt­genku­va (OPTG) 104€(95€)
Ham­mas­rönt­gen vas­taan­ot­tokäyn­nin yhteydessä 39€(33€)
Peru­ut­tam­a­ton poisjään­ti (tai myöhäi­nen peruutus)  37–74€
Paikkaushoito
Yhden pin­nan paikka 83€(73€)
Kah­den pin­nan paikka  140€(123€)
Ker­aami­nen paikka 250€-700€
Suukirur­gia
Ham­paan poisto 93€(103€)
Ham­paan leikkauk­selli­nen poisto 327(285€)
Puudu­tus 21€(24€)

 

Ham­paan poistot    
Ham­paan poisto 93€ (103€)
Ham­paan leikkauk­selli­nen poisto 327€ (285€)
Puudu­tus 21€ (24€)
Juuri­hoito    

Kokon­aish­in­ta muo­dos­tuu puudu­tuk­ses­ta, rönt­genku­vista ja osatoimenpiteistä

 

250€-650€
Hoidon tarpeen arviot    
Ham­maslääkärin konsultaatio 0,00–3,00€
Suuhy­gien­istin valkaisukonsultaatio mak­su­ton  
Esteet­tiset toimenpiteet*    
Ham­paiden teho­valka­isu vastaanotolla 256,00–299,00€ 0,00€
Kevyt­valka­isu vastaanotolla  154,00–184,00€ 0,00€
Koti­valka­isu­paket­ti 307,00€ 0,00€

 

Laser­valka­isu

 

280€

 

 

Palvelumak­su                     0 

 

 

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899