Furka Oulu henkilökunta

Hammas­lää­kärit

Erkki Hujanen (EHL, HLT)

Erkki Hujanen (EHL, HLT)

Erikois­tu­minen: Prote­tiikka ja purentafysiologia

Erkki on hammas­lää­ke­tieteen tohtori ja Hammas­lääkäri­keskus Furkan perus­ta­ja­jäsen vuodesta 1979. Hän on erittäin ystäväl­linen, huumo­rin­ta­juinen ja luotettava hammas­lääkäri, joka on erikois­tunut prote­tiikkaan ja puren­ta­fy­sio­lo­giaan. Hän tekee työnsä rauhal­li­sesti ja huolel­li­sesti potilasta huomioiden sekä monien vuosi­kym­menten kokemuksella.

Ajanvaraus

Tuomo Kantomaa (EHL, dos.)

Tuomo Kantomaa (EHL, dos.)

Erikois­tu­minen: Oikomishoito

Hammas­lääkäri Tuomo Kantomaa on oikomis­hoidon erikois­ham­mas­lääkäri ja hammas­lää­ke­tieteen dosentti, joka ottaa vastaan oikomis­hoitoa tarvit­sevia potilaita Hammas­lääkäri­keskus Furkassa.

Ajanvaraus

Katja Karimo (HLL)

Katja Karimo (HLL)

Hammas­lääkäri

Katja on puhelias ja ripeä hammas­lääkäri, joka hoitaa ilolla ja 30 vuoden ammat­ti­tai­dolla kaiken­laisia potilaita myös nukutuksessa.

Ajanvaraus

Sirkku Kaskentola (HLL)

Sirkku Kaskentola (HLL)

Hammas­lääkäri

Sirkku ottaa huomioon potilaan toiveet, ja hoito tehdään asiakasta kuunnellen. Särkevä hammas saadaan puutumaan ja hoidettua kivuttomaksi.

Ajanvaraus

Reijo Kinnunen (HLL)

Reijo Kinnunen (HLL)

Hammas­lääkäri

Reijo on harkitseva, tutkaileva hammas­lääkäri, jolla on kuiva huumo­rintaju ja perho­ka­las­tajan kärsivällisyys.

Ajanvaraus

Jukka Kuoppala (EHL)

Jukka Kuoppala (EHL)

Prote­tiikan ja Puren­ta­fy­sio­logian EHL

Jukan erikoi­salaa on hammas­pro­te­tiikka ja puren­ta­pe­räisten ongelmien  ratko­minen, mutta perus­ham­mas­hoito kuuluu myös päivit­täiseen  työnkuvaan. Hammas­hoi­to­pe­losta on moni päässyt eroon Jukan rauhal­lisen hoito­tavan myötä.

Ajanvaraus

Ritva Kuoppala (EHL, HLT)

Ritva Kuoppala (EHL, HLT)

Erikoisala: Prote­tiikka ja purentafysiologia

Hammas­lääkäri Ritva Kuoppala on prote­tiikan ja puren­ta­fy­sio­logian erikois­ham­mas­lääkäri ja hammas­lää­ke­tieteen tohtori, joka ottaa vastaan potilaita Hammas­lääkäri­keskus Furkassa. Ritvan vastaa­no­tolta kaikki yleis­ham­mas­lää­kärin palvelut ja erityi­sesti prote­tiikan ja puren­ta­fy­sio­logian erikois­osaa­mista vaativat hoitotoimenpiteet.

Ajanvaraus

Päivi Kurttio (HLL)

Päivi Kurttio (HLL)

Hammas­lääkäri

Päivi on ystäväl­linen, rauhal­linen ja helposti lähes­tyttävä hammas­lääkäri. Päivin vastaa­no­tolla saat yksilöl­listä ja huolel­lista hammas­hoitoa yli 20 vuoden kokemuksella.

Ajanvaraus

Sirkka Lamberg (HLL)

Sirkka Lamberg (HLL)

Hammas­lääkäri

Hammas­lääkäri Sirkka Lamberg ottaa vastaan potilaita Hammas­lääkäri­keskus Furkassa. Sirkan vastaa­no­tolta kaikki yleis­ham­mas­lää­kärin palvelut. Sirkka on jutte­le­vainen hammas­lääkäri, joka on lempeä ja kiinnostunut.

Ajanvaraus

Jani Mikkola (HLL)

Jani Mikkola (HLL)

Hammas­lääkäri

Potilas­lä­heistä hoitoa järkevin perustein Tarkas­tukset ja perus­ham­mas­hoito. Vastaa­no­toltani juuri­hoidot, paikkaukset, sillat, irtopro­teesit, puren­ta­kiskot ja muu protetiikka.

Ajanvaraus

Ritva Näpänkangas (HLL)

Ritva Näpän­kangas (HLL)

prote­tiikan ja puren­ta­fy­sio­logian EHL

Ritvan erikoi­salaan kuuluvat hammas­pro­te­tiikka, puren­ta­fy­sio­logia, hamma­simplantit sekä esteet­tinen hammas­hoito. Ritva on kokenut hammas­lääkäri, josta potilaat pitävät. Ritva suhtautuu potilaaseen aina kunniot­ta­vasti ja hoitaa hampaat kuntoon kokeneella otteella.

Ajanvaraus

Sanna Päkkilä

Sanna Päkkilä

Parodon­to­logian EHL

Iensai­rauksien hoidon ja hammas­kiven poiston lisäksi monipuo­li­sesti kaikki yleis­ham­mas­lää­kä­ri­pal­velut: tutki­mukset, paikkaukset, juuri­hoidot ja hampaiston kokonais­hoidot. Hampaiston ja implanttien ylläpi­to­hoidot sekä limakal­vo­sai­raudet. Pelko­po­ti­laiden hoito.

Ajanvaraus

Antti Sohlo (HLL)

Antti Sohlo (HLL)

Hammas­lääkäri

Antin vastaa­no­tolta kaikki perus­ham­mas­hoidon toimen­piteet (tarkas­tukset, paikkaukset, hammas­kiven poistot, juuri­hoidot, hampaan poistot). Myös leikkauk­sel­liset viisau­den­ham­paiden poistot, keraa­miset täytteet ja kruunut Cerec-teknii­kalla sekä hammas­pro­teet­tiset työt. Antti on erittäin rauhal­linen hammas­lääkäri, joka kuuntelee potilasta ja juttelee mukavia hoidon lomassa.

Ajanvaraus

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Elias Sundquist (HLL, HLT)

Hammas­lääkäri

Teen monipuo­li­sesti perus­ham­mas­hoidon toimen­pi­teitä laidasta laitaan. Hoidan mielelläni pelko- ja särky­po­ti­laita. Töitä teen rauhal­li­sella ja varmalla otteella potilaan toiveet huomioiden. Otan vastaa Oulun ja Iin toimipisteissä.

Ajanvaraus

Kai Sundquist (HLL)

Kai Sundquist (HLL)

suuki­rurgian EHL, HLT

Hammas­lääkäri Kai Sundquist on suu- ja leuka­ki­rurgian erikois­ham­mas­lääkäri, joka ottaa vastaan potilaita Hammas­lääkäri­keskus Furkassa.
Juha Tuukkanen (HLL)

Juha Tuukkanen (HLL)

Hammas­lääkäri

Kokenut yleis­ham­mas­lääkäri. Ystäväl­listä hammas­hoitoa rauhal­lisin ottein.

Ajanvaraus

Suuhy­gie­nistit

Kati Eklund

Kati Eklund

Suuhy­gie­nisti

Kati on kokenut suuhy­gie­nisti, jolla on hellät otteet, hyvä huumori ja ammat­ti­taitoa yli 20 vuoden ajalta.

Ajanvaraus

Anne Hujanen

Anne Hujanen

Suuhy­gie­nisti

Anne on ystäväl­linen ja ammat­ti­tai­toinen suuhy­gie­nisti. Hän tekee työnsä rauhal­li­sesti, huolel­li­sesti ja hellä­kä­ti­sesti huomioiden asiakasta ja ohjeistaen yksilöl­li­sesti suun ja hampaiden kotihoidossa.

Ajanvaraus

Hammas­hoi­tajat ja vastaanottovirkailijat

Kirsi Alatalo

Kirsi Alatalo

Hammas­hoitaja

Maria Järvi

Maria Järvi

Hammas­hoitaja

Salme Kennilä

Salme Kennilä

Hammas­hoitaja

Samuli Kinnunen

Samuli Kinnunen

Hammas­hoitaja

Eve Kontio

Eve Kontio

Hammas­hoitaja

Tanja Korhonen

Tanja Korhonen

Hammas­hoitaja

Oona Nygård

Oona Nygård

Hammas­hoitaja

Anu Sohlo

Anu Sohlo

Hammas­hoitaja

Aira Tapio

Aira Tapio

Vastaan­ot­to­sih­teeri, HH

Aira on Furkan kantavia voimia, jo 39 vuotta furka­laisena! Airalla on ilmiö­mäinen muisti, hän muistaa potilaat vuosi­kym­menten takaa. Aira osaa ja tietää, häneltä voit kysyä mitä tahansa, hän auttaa aina!