Mitä tapahtuu, jos hampaat jättää harjaamatta?

helmi 3, 2020 | Suun terveys

Hampaiden harjaa­minen poistaa pintoihin kertyvää baktee­ri­massaa. Hampaat voi toden­nä­köi­sesti jättää harjaa­matta useak­sikin päiväksi ilman merkit­täviä seurauksia, mutta viikoista puhut­taessa alkaa seuraukset olla jo pysyviä. Artik­ke­lissa pyrimme selvit­tämään, mitä seurauksia on hampaiden harjaa­matta jättä­mi­sellä kullakin aikavälillä. 
Seuraukset ovat kuitenkin yksilöl­lisiä, sillä myös esimer­kiksi ruoka­valio ja geenit vaikut­tavat esimer­kiksi siihen, miten helposti hampaaseen muodostuu reikä. Myös ikä vaikuttaa, yleensä mitä enemmän on ikää, sitä nopeammin erilaisia suun ongelmia alkaa ilmaantua.
Muutama minuutti:

Puhtaiden hampaiden pinnalle alkaa kertyä syljen glyko­pro­teiineja, jotka helpot­tavat bakteerien kiinnittymistä. 

 

1 vuoro­kausi:

Hampaiden pinnalla oleva baktee­ri­peite eli plakki kerrostuu, mikä voi aiheuttaa pahan­ha­juisen hengi­tyksen. Tutki­muk­sissa on arvioitu, että suussa esiintyy yli 300 eri bakteerilajia. 

 

Muutama päivä:

Ientu­lehdus eli gingi­viitti alkaa muodostua. Aiheu­tunut ientu­lehdus kuitenkin parantuu nopeasti ilman pysyviä seurauksia, jos hampaita aletaan harjata tehos­te­tusti. Ientu­leh­duksen seurauksena ikenet voivat aristaa ja vuotaa verta.

 

2 viikkoa:

Hampaiden pinnassa oleva plakki alkaa minera­li­soitua eli se muuttuu hammas­ki­veksi. Hammas­kiven muodos­tu­minen on yksilöl­listä: esimer­kiksi syljen kalsium­pi­toisuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti plakki minera­li­soituu. Hampaat voivat alkaa kellertää.

 

1 kuukausi:

Hampaiden pinnalle kertynyt mikro­bi­ker­rostuma on paksuun­tunut ja maturoi­tunut eli kypsynyt. Hampaat alkavat reikiintyä. Reikiin­ty­minen voi edetä, jos hampaita ei paikata, mikä voi johtaa hamma­sy­timen tuleh­dukseen eli pulpiittiin. Ensim­mäiset parodon­tiitin merkit ovat nähtä­vissä. Ientaskut alkavat laajentua ja niihin kertyy hammaskiveä.

1 vuosi: 

Parodon­tiitti on useim­miten edennyt ja hampaat saattavat jopa heilua hieman. Ienrajaan alkaa kertyä paksulti mikrobeja, jotka voivat kulkeutua veren­kiertoon esimer­kiksi pureskeltaessa. 

Huonosti hoidettu suu voi nostaa riskiä moniin sairauksiin, kuten esimer­kiksi Alzhei­merin tautiin ja sydänsairauksiin.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899