Mistä aftat johtuvat ja miten niitä voi ehkäistä?

hel­mi 27, 2023 | Suun ter­veys

Aftat ovat ikäviä ja kivu­li­ai­ta, mut­ta har­mit­to­mia ja yleisiä. Arvel­laan, että jopa puo­let ihmi­sistä kär­sii aftoista jos­sain vai­heessa elämää. Afto­ja voi tul­la poski­in, kieleen, suun­po­h­jaan ja huuli­in. Aftat paranevat yleen­sä parin viikon aikana, mut­ta suurten afto­jen paran­tu­mises­sa voi kestää kauemmin.

aftat

Mistä aftat johtuvat? Voiko niitä ehkäistä?

Aftat ovat suun limakalvon haavau­mia, jot­ka voivat oireil­la kuti­nana ja kipuna. Aftat esi­in­tyvät yleen­sä ensim­mäisen ker­ran lap­su­udessa tai nuoru­udessa ja niitä voi ilmaan­tua jopa kuukausit­tain. Afto­jen esi­in­tyvyys vähen­tyy iän mukana ja yli 30-vuo­ti­ail­la vai­va on vähem­män yleinen. Aftat eivät tartu.

Afto­jen syn­tymekanis­mi on osin tun­tem­aton, mut­ta arvel­laan, että esimerkik­si rauta- tai vita­mi­inipuute, tule­hduk­sel­liset suolis­to­sairaudet, keli­akia, hor­mon­aaliset tek­i­jät, stres­si, tietyt ruoat ja natri­um­lau­ryylisul­faat­tia sisältävät ham­mas­tah­nat voivat olla laukai­se­via tekijöitä. 

Afto­ja voi ehkäistä vält­tämäl­lä laukai­se­via ruokia sekä huole­hti­mal­la vita­mi­inien ja hive­nainei­den saan­nista. Ham­mas­tah­na kan­nat­taa vai­h­taa sel­l­aiseen, joka ei sisäl­lä natri­um­lau­ryylisul­faat­tia. Sitrushedelmät ja tomaat­ti voivat olla laukai­se­via tek­i­jöitä aftalle. Afto­jen uusi­u­tu­mista ei voi vält­tämät­tä vält­tää edes laukai­se­via tek­i­jöitä välttämällä.

 

Miten aftojen aiheuttamia oireita voi lievittää?

Apteek­ista löy­tyy itse­hoito­tuot­tei­ta afto­jen hoitoon, mut­ta valitet­tavasti aftoi­hin ei ole paran­tavaa hoitoa. Apteek­ista saata­vat valmis­teet voivat toimia kos­teut­taen suun limakalvo­ja tai luo­den suo­jaa­van ker­roksen aftan päälle. Hyvä suuhy­gien­ia edis­tää aftan parane­mista ja kivu­li­aas­sa vai­heessa voi käyt­tää suuhy­gien­ian tehostamisek­si klooriheksidiinisuuvettä. 

 

Tarvitseeko aftaa käydä näyttämässä hammaslääkärille?

Jos aftat eivät häviä muu­ta­mas­sa viikos­sa, kan­nat­taa niitä käy­dä näyt­tämässä ham­maslääkärille. Jos afta aiheut­taa voimakas­ta kipua, niin ham­maslääkäri voi tarvit­taes­sa määrätä paikallisen kor­ti­sonivoiteen helpot­ta­maan kipua. 

Ham­maslääkärikeskus Furkas­ta löy­dät ham­maslääkärin aiko­ja maanan­taista lauan­tai­hin ja myös iltaisin. Samat hin­nat ovat voimas­sa Oulun sekä Iin toimip­is­teil­lä sekä lauan­taisin ja iltaisin!

Varaa aika puhe­li­nasi­akas­palvelus­tamme tai netistä: https://furka.fi/yhteystiedot/ 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899