Muista nämä 10 asiaa hampaiden valkaisusta!

joulu 16, 2020 | Suun terveys

Hampaiden valkaisu kirkastaa hymyä useita asteita. Suun terveyden ammat­ti­laisen tekemän hampaiden valkaisun lisäksi tarjolla on laaduk­kaita välineitä kotival­kaisuun. Käsit­te­lemme artik­ke­lissa huomio­nar­voisia asioita hampaiden valkaisua suunnitellessa. 

Ennen hampaiden valkaisua:

 

1. Suojele hampaita vihlon­nalta hammas­tahnan avulla

Hampaiden valkaisu voi aiheuttaa tilapäistä vihlontaa. Vihlontaa voi ehkäistä sensi­tii­vi­sille hampaille tarkoi­te­tuilla hammas­tah­noilla noin kaksi viikkoa ennen valkaisua.

2. Suuvesiä tai happamia juomia ei suosi­tella kahteen vuoro­kauteen ennen valkaisua

Antisep­tisiä suuvesiä ei suosi­tella käytet­tävän noin kahteen vuoro­kauteen ennen hampaiden valkaisua. Myöskään happamia juomia ei suosi­tella, jos hampaat ovat herkät.

3. Hampaiden valkaisu tehdään vain terveeseen suuhun

Ennen kotona tai ammat­ti­laisen vastaa­no­tolla suori­tet­tavaa valkaisua, tulee varmistaa suun kokonais­val­tainen terveys. Reikiin­tyneet hampaat tulee paikata, hammaskivi poistaa ja tuleh­tuneet ikenet hoitaa kuntoon. Hammas­lää­kärin tai suuhy­gie­nistin tarkastus ennen valkaisua on siis tärkeää.

4. Hampaiden valkaisua ei tehdä alle 18-vuotiaille, raskaana oleville tai imettäville

Hampaiden valkaisua ei tehdä alle 18-vuotiaille, sillä hampaan kehitys on vielä kesken. Hampaiden valkaisua ei tehdä myöskään raskaana oleville tai imettäville.

5. Hampaiden valkaisun voi tehdä korkeintaan kerran vuodessa

Hampaiden valkaisu ammat­ti­laisen vastaa­no­tolla on turval­linen toimenpide, mutta se aiheuttaa kuitenkin kemial­lista rasitusta hampaille. Hampaiden valkaisua ei siis suosi­tella tehtävän useammin kuin kerran vuodessa. Hampaiden kirkkautta voi ylläpitää erilai­silla kevyem­millä valkai­su­tuot­teilla. Suun terveyden ammat­ti­lainen ohjeistaa itsehoidossa.

6. Harjoita varovai­suutta kotival­kai­su­tuot­teiden kanssa

Tarjolla on monen­laisia tuotteita hampaiden valkaisuun, joista osa ovat heikko­te­hoisia tai pahim­millaan jopa haital­lisia hampaille. Jos haluaa tilata valkai­su­tuot­teita netistä, on hyvä harjoittaa varovai­suutta ja etsiä tuotteita, joista löytyy CE-merkintä. CE-merkintä takaa, että tuote on EU:n laatus­tan­dardien mukainen. Suuhy­gie­nistin tai hammas­lää­kärin vastaa­no­tolta saa myös laaduk­kaita tuotteita kotivalkaisuun. 

7. Hampaiden valkaisu ei tehoa proteet­tisiin materiaaleihin

Valkai­suaineet eivät tehoa hammas­paik­koihin, laminaat­teihin, implant­teihin, kruunuihin, siltoihin tai hammas­pro­tee­seihin. Tämä tulee ottaa huomioon, sillä valkaisun kustan­nukset voivat helposti monin­ker­taistua, jos erilaisia proteet­tisia materi­aaleja täytyy vaihtaa eri sävyisiksi.

8. Kaikki hampaat eivät vaalene

Jos hampaat ovat jo erittäin vaaleat, on mahdol­lista, että sävy ei muutu tai ero on vähäinen. Hampaiden valkaisu ei välttä­mättä tehoa myöskään harmaan­sä­vyisiin hampaisiin, vaan tällöin on harkittava jotain muuta hoito­muotoa, kuten esimer­kiksi laminaatteja.

 

Hampaiden valkaisun jälkeen:

 

9. Hampaiden valkaisun jälkeen voi esiintyä sävyeroja, jotka tasaantuvat

Hampaiden valkaisun jälkeen voi ilmetä sävyeroja, jotka tasaan­tuvat kuitenkin parin viikon sisällä.

10. Hampaiden valkaisun jälkeen tulee välttää värjääviä aineita

Hampaiden valkaisun jälkeen tulee odottaa kaksi tuntia ennen kuin saa syödä, tai juoda muuta kuin vettä. Hampaan pinta on kahden vuoro­kauden ajan erityisen herkkä värjäy­ty­mille, joten kahden päivän ajan tulisi välttää tupakointia, nuuskaa­mista, väril­listä hammas­tahnaa, huuli­punaa sekä kahvin, teen, alkoho­li­tuot­teiden, kolajuomien, suklaan, salmiakin, lakritsin, soijan, ketsupin, sinapin, curryn, happamien ja värjäävien hedelmien ja juuresten (esim. punajuuri, appel­siini, porkkana) nautti­mista. Jos kahvin juominen on aivan välttä­mä­töntä, suosi­tellaan vedellä purskut­telua kahvin juomisen jälkeen.

Lue lisää hampai­den­val­kai­susta täältä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899