Hampaan juurenpään leikkaus

Hampaan juurenpään leikkaus, eli resektio, on pieni suuki­rur­ginen toimenpide. Resektio tarvitaan yleensä tilan­teissa, joissa taval­li­sella juuri­hoi­dolla ei ole saatu hoidettua koko tuleh­dusa­luetta. Myös juurenpään kysta hoidetaan hampaan juurenpään leikkauk­sella.

Milloin tarvitaan hampaan juurenpään leikkaus?

Resektio on tarpeen tilan­teissa, joissa tavan­omainen juuri­hoito ei ole hoitanut koko tuleh­dusa­luetta, uudelle juuri­hoi­dolle on este tai hampaan juureen on muodos­tunut kysta.

Taval­li­sesti juuri­hoito tarvitaan, kun hampaan ydin on tuleh­tunut tai joutunut kuolioon. Juuri­hoi­dossa hampaan ytimestä ja juuri­ka­na­vista poistetaan tuleh­tunut kudos ja ne puhdis­tetaan. Lopuksi juuri­ka­navat täytetään juuri­täyt­teellä ja hammas paikataan tai kruunu­tetaan.

Lue lisää juuri­hoi­dosta tästä.

Joskus hampaan juuri­ka­navat ovat niin ahtaat tai kaarevat, että tavan­omainen juuri­hoito ei onnistu ja tarvitaan hampaan juurenpään leikkaus. Hampaaseen on myös voitu asentaa juuri­hoidon estävä nasta tai juuri­ka­na­va­ruuvi aiemman hammas­hoidon aikana. Joskus juuri­hoi­dossa käytettävä instru­mentti katkeaa juuri­ka­navan sisään ja estää uuden hoidon.

Pitkit­tyneen tuleh­duksen seurauksena hampaan juureen kertyy joskus pieni neste­rakkula eli kysta. Kysta hoidetaan resek­tiolla.

Miten hampaan juurenpään leikkaus tehdään?

Resektio on suhteel­lisen pieni suuki­rur­ginen toimenpide, joka voidaan tehdä paikkal­lis­puu­du­tuk­sessa.

Ientä avataan sen verran, että hampaan juurenpää saadaan näkyviin. Tuleh­tunut kudos poistetaan ja juurenpää katkaistaan. Samalla pyritään täyttämään hampaan juuri­ka­navat ja juuren­päähän tehdään pieni paikka. Lopuksi ien suljetaan ompeleilla.

Hampaan juurenpään leikkaus – jälki­hoito

Resektion jälkeen potilaalle määrätään taval­li­sesti kipulää­kettä sekä tarvit­taessa antibioot­ti­kuuri. Ensim­mäinen kipulääke on hyvä ottaa jo ennen kuin puudutus lakkaa vaikut­ta­masta ja jatkossa lääkärin ohjeiden ja tarpeen mukaan.

Toimen­piteen jälkeen voi juoda normaa­listi, mutta syömistä on vältettävä kunnes puudutus lakkaa. Muutaman päivän ajan toimen­piteen jälkeen on hyvä välttää kovaa purentaa vaativaa ruokaa, kylmiä tai kuumia ruokia sekä voimak­kaasti maustettuja ruokia. Tupakoida ei saa muutamaan päivään ja myös fyysistä rasitusta on hyvä välttää muutaman päivän ajan.

Ompeleet poistetaan noin viikon kuluttua toimen­pi­teestä. Leikkausa­lueen hampaita ei saa harjata ennen ompeleiden poistoa. Tähän asti suu voidaan puhdistaa purskut­te­le­malla kloori­hek­si­dii­ni­pi­toista suuvettä.

Jälki­särky ja turvotus on taval­lista hampaan juurenpään leikkauksen jälkeen. Yleensä jälkioireet jatkuvat noin viikon ajan. Kylmä­hau­to­minen vähentää turvotus- ja mustel­ma­riskiä sekä jälki­vuotoa.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto