Hampaiden valkaisu

Valkaistut hampaat antavat itseluot­ta­musta, kirkas­tavat hymyä – ja kauniilla hampailla hymyi­lyt­tääkin enemmän!

Hampaiden valkaisu voidaan toteuttaa useam­malla tavalla, mutta tehtiinpä valkaisu vastaa­no­tolla tai kotona, on suun oltava kunnossa, hampaiden ehjät, reikien paikattuhammas­kiven poistettu ja ikenien on oltava terveet. Terveeseen suuhun valkaisu voidaan tehdä turval­li­sesti ja tulokset pystytään ennakoimaan. Raskaus- ja imety­saikana valkaisua ei tehdä.

Hampaiden valkaisu vastaa­no­tolla

Vastaa­no­tolla tehtävä valkaisu eli ns. kevyt­val­kaisu kestää käyte­tyistä aineista riippuen 1–1,5 tuntia alkuval­mis­te­luineen ja suojauk­sineen. Kevyt­val­kaisu vaalentaa hampaita muutaman asteen hampaiden alkuvä­ristä riippuen. Tulos on aina yksilöl­linen eikä sitä voi varmasti ennustaa. Kevyt­val­kaisu sopii tilan­teeseen, jossa tarvitaan nopeaa tulosta eikä ole aikaa kotival­kaisuun.

Hampaiden valkaisu kotona

Kotival­kaisua varten hampaista otetaan jäljen­nökset muottien tekoa varten. Hammas­la­bo­ra­torio tekee muotit kirkkaasta, jousta­vasta muovista. Muotit sopivat vain ja ainoastaan sinun suuhusi, ja ne menevät tiiviisti hampaita pitkin. Yksilöl­liset muotit takaavat tehokkaan valkai­suaineen hyödyn­tä­misen ja suojaavat ikeniä valkai­suaineen vaiku­tuk­selta.

Kotival­kai­sussa muotteja voidaan käyttää öisin, jolloin valkaisu tapahtuu melkein huomaa­mattasi nukkuessasi. Muotteja voidaan käyttää myös päivisin 4–6 tuntia kerrallaan. Eli voit tehdä valkaisun kuten sinulle sopii: öisin, päivisin tai rytmittää kuten haluat. Kotival­kai­sussa voit myös lopettaa valkaisun, kun tulos on mielestäsi sinulle sopiva. Yhden valkai­su­jakson pituu­deksi suosi­tellaan 1–2 viikkoa, ja valkai­su­jaksoja suosi­tellaan tehtä­väksi noin puolen vuoden välein tasaisen valkai­su­tu­loksen ylläpi­tä­mi­seksi.

Jos valkai­su­geeli on loppunut, voit ostaa sitä meiltä lisää. Muotit kannattaa säilyttää huolella, sillä ne säilyvät käyttö­kel­poisina melkein loput­to­masti! Muista kuitenkin puhdistaa muotit jokaisen käyttö­kerran jälkeen vedellä ja hammas­har­jalla ja säilyttää ne kotie­läinten ulottu­mat­to­missa. Kissat ja koirat tykkäävät pures­kella niitä. Älä myöskään keitä muotteja!

Kotival­kaisu on pitkä­ai­kainen, kestävä ratkaisu, jossa valkai­su­jaksoja voi tarvit­taessa uusia. Vaikka hinta tuntuu aluksi kalliilta, pidem­mällä ajanjak­solla se tulee edulli­seksi, kun jatkossa tarvitset vain kertauksia jo olemassa olevilla muoteilla!

Hampaiden valkaisun jälkeen

Sekä koti- että kevyt­val­kaisun aikana ja muutaman päivän ajan sen jälkeen on syytä välttää värjääviä, tummia ruokia ja juomia kuten kahvia, teetä, musti­koita, lakritsia, colajuomia ja punaviiniä. Jos et kuitenkaan selviä ilman kahvia, voit kahvin juonnin jälkeen huuhtoa hampaasi vedellä. Hyvä suuhy­gienia edesauttaa valkai­su­tu­loksen pysymistä.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto