Hoito-ohjeet hampaan poiston jälkeen

Hampaan poisto suori­tetaan paikal­lis­puu­du­tuk­sessa joko tavan­omaisin keinoin tai leikkaa­malla. Hampaan poista­misen jälkeisiä hoito-ohjeita noudat­ta­malla poisto­kohdan haava pääsee paranemaan rauhassa. Tarkat ohjeet jälki­hoitoon saat hammas­lää­kä­riltäsi hampaan poiston jälkeen.

Suojaa haavaa sidehar­so­tai­tok­sella

Kun hammas on poistettu, hammas­lää­kärisi asettaa poistetun hampaan paikalle sidehar­so­tai­toksen, jota pidetään poisto­kuopan päällä vähintään puolen tunnin ajan. Tänä aikana poisto­kohtaan syntyy haavaa suojaava verihyytymä. Mikäli haavasta vuotaa myöhemmin verta, voi poisto­kuopan päälle taitella uuden sidehar­so­tai­toksen ja purra hampaita kevyesti yhteen vähintään 30 minuutin ajan. Syljes­kelyä on syytä välttää, sillä se saattaa irrottaa verihyy­tymän.Kun hammas on poistettu, hammas­lää­kärisi asettaa poistetun hampaan paikalle sidehar­so­tai­toksen, jota pidetään poisto­kuopan päällä vähintään puolen tunnin ajan. Tänä aikana poisto­kohtaan syntyy haavaa suojaava verihyytymä. Mikäli haavasta vuotaa myöhemmin verta, voi poisto­kuopan päälle taitella uuden sidehar­so­tai­toksen ja purra hampaita kevyesti yhteen vähintään 30 minuutin ajan. Syljes­kelyä on syytä välttää, sillä se saattaa irrottaa verihyy­tymän.

Suosi kylmiä ruoka-aineita

Toimen­piteen jälkeen on syytä välttää syömistä, juomista ja tupakointia 2–3 tunnin ajan. Poisto­päivänä kannattaa nauttia vain pehmeitä ja viileitä ruokia ja välttää kuumia ruoka-aineita. Seuraavien kahden viikon aikana ruoka kannattaa pyrkiä pures­ke­lemaan sillä puolella suuta, jossa poisto­kuoppa ei sijaitse.

Vältä fyysistä rasitusta ja poisto­kuopan tunnus­telua

Hampaan poisto­päivänä sekä 3–4 päivän ajan sen jälkeen on syytä välttää fyysistä rasitusta, kuten urheilua, raskasta työtä ja saunassa käyntiä. Poisto­kuopan kosket­telua on vältettävä, jotta verihyytymä pysyy paikoillaan ja sen alla oleva luu pääsee paranemaan rauhassa. Haavaa ei pidä tunnus­tella, imeskellä eikä koske­tella kielellä. Hampaat voit harjata taval­liseen tapaan, kunhan vältät poisto­kuopan harjaa­mista.

Kylmä­haude helpottaa särkyä ja turvo­tusta

Poistetun hampaan kohdalla voi tuntua muutaman päivän ajan särkyä, joka taval­li­sesti helpottaa viimeistään viikon jälkeen. Särky ja turvotus ovat normaaleja jälkioi­reita, ja toisinaan poisto­kuopan kohdalle poskeen voi ilmestyä parin päivän jälkeen mustelma.

Kylmä­hauteen avulla voidaan lievittää poiston jälkeisiä oireita, kuten kipua, turvo­tusta ja veren­vuotoa. Kylmä­hau­detta pidetään poisto­päivänä posken ihoa vasten enintään puoli tuntia kerrallaan tunnin välein. Varo kuitenkin käyttä­mästä kylmä­hau­detta yhtäjak­soi­sesti liian pitkään, sillä se voi aiheuttaa alueelle palel­tuman. Kylmä­hau­detta voidaan käyttää myös parina päivänä poiston jälkeen helpot­tamaan turvo­tusta ja särkyä.

Särky­lää­kettä tarpeen mukaan

Särkyyn riittää yleensä taval­linen särky­lääke, kuten ibupro­feeni. Joissain tapauk­sissa hammas­lääkäri voi määrätä vahvempia särky­lääk­keitä, ja annos­te­lussa on aina nouda­tettava hammas­lää­kärin antamia ohjeita. Asetyy­li­sa­li­syy­li­happoa sisäl­tävät lääkkeet, kuten aspiriini, saattavat pitkittää hammas­kuopan veren­vuotoa, joten niitä on syytä välttää. Keskustele oman särky­lääk­keesi sopivuu­desta hammas­lää­kärisi kanssa.

Ota yhteyttä hammas­lää­käriin, jos:

  • Veren­vuoto poisto­kuo­pasta on voima­kasta eikä tyrehdy sidehar­so­tai­tok­senkaan avulla. Huomaa, että pienikin määrä verta värjää helposti syljen punai­seksi, mutta vähäi­sestä veren tihku­mi­sesta ei vielä tarvitse huolestua.
  • Kipu poistoa­lu­eella voimistuu 3–4 vuoro­kauden jälkeen. Tällöin kyse voi olla verihyy­tymän irtoa­mi­sesta, jolloin hyytymän alla oleva luu paljastuu.
  • Hampaan poiston jälkeen esiintyy hengitys- tai niele­mis­vai­keuksia ja/tai kuumeilua.

Jos hammas­lää­kärisi antama ohjeistus poikkeaa edellä maini­tuista, noudata aina hammas­lää­kärisi antamia yksilöl­lisiä ohjeita.