Mitä tarkoittaa hampaan kiilteen eroosio?

Mitä tarkoittaa hampaan kiilteen eroosio? Suo­ma­lais­ten sok­erin käyt­tö on ollut laskusu­un­taista 2000-luvul­ta alka­en, mut­ta yhä suurem­mak­si ongel­mak­si on nouse­mas­sa ham­paiden eroosio eli ham­paan kiil­teen liuken­e­m­i­nen. Run­sas vir­voitusjuomien,...

Miksi sylki on tärkeää suun terveydelle?

Miksi sylki on tärkeää suun terveydelle? Syl­ki sisältää tärkeitä aine­sosia suun ter­vey­delle. Syl­jen määrä ja koos­t­u­mus vai­htelee, sil­lä her­mostomme säätelee syl­jen eri­tys­toim­intaa. Suuhun erit­tyy sylkeä kolmes­ta eri sylki­rauhas­es­ta. Suun kuiv­u­us...

Tupakointi ja suun terveys

Tupakointi ja suun terveys Tupakoin­ti vaikut­taa negati­ivis­es­ti koko elim­istöön ja ter­vey­teen. Tupakoin­ti tekee hal­laa eri­toten  suun ter­vey­delle, sil­lä se lisää riskiä ien- ja kiin­ni­tysku­dos­sairauk­sille sekä suun alueen syöville. Tupakoin­ti...

Suun alueen leikkaukset

Suun alueen leikkaukset Suun alueen leikkauk­sia ovat esimerkik­si ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to, ham­paan juuren­pään leikkaus eli resek­tio, ienkirur­giset toimen­piteet sekä eri­laiset koepalat. Suun alueen leikkauk­set toteutetaan yleen­sä...