Ajankoh­taista

Mistä ientu­lehdus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

Ientu­lehdus eli gingi­viitti voi aiheuttaa kipua ikenissä hampaita harja­tessa ja syödessä. Ientu­lehdus on yleinen suun terveyden ongelma, joka syntyy kun plakkia eli baktee­ri­peit­teitä kerääntyy hampaiden pinnalle ja ienrajaan. Ientu­leh­duksen oireet Ientulehduksen…

Aiheut­taako juuri­hoito kipua?

Ajatus juuri­hoi­dosta voi aiheuttaa pelon­se­kaisia tunteita, mutta siihen ei ole syytä, sillä juuri­hoito tehdään kivut­to­masti puudu­tuk­sessa. Tilas­tojen mukaan noin 67% hampaal­li­sista täysi-ikäisistä suoma­lai­sista on vähintään yksi juuri­hoi­dettu hammas.Miksi hammas…

Miksi suun tarkastus on tärkeää?

Säännöl­linen suun tarkastus on tärkeää tervey­delle, sillä suun sairaudet voivat edetä pitkään oireet­tomana. Korona­vi­rus­ti­lanne on heiken­tänyt ennal­taeh­käi­sevää hammas­hoitoa, joten syksyn aikana on kirit­tävää, jotta suun terveys ei taannu väestö­ta­solla. Mitä suun…

Astma ja suun terveys

Astma on pitkä­ai­kainen keuhko­sairaus, joka johtuu keuhko­put­kiston limakal­vojen tuleh­dus­ti­lasta. Astma on yksi yleisimpiä kansan­tauteja, 6–9% väestöstä sairastaa astmaa. Astma voi puhjeta lapsuu­dessa tai aikui­siässä ja usein taustalla on perin­nöl­linen alttius. Astman…

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899