Ajankohtaista

Kuinka ikääntyminen vaikuttaa suun terveyteen?

Ikään­tymi­nen tuo tul­lessaan muu­tok­sia kehoomme. Muu­tok­set elim­istössä ovat yksilöl­lisiä, mut­ta usein ikään­tymisen merkke­jä voi viivyt­tää ter­veil­lä elin­tavoil­la ja stressin vähen­tämisel­lä. Suus­sa ilmeneviä ikään­tymisen merkke­jä ovat muun muas­sa limakalvo­jen kuivuus…

Hammashoitopelko ei ole harvinaista – näin voitat pelon!

Ham­mashoitopelko eli dento­fo­bia on yleistä, sil­lä tutkimusten mukaan jopa 50% suo­ma­lai­sista kär­sii jonkin asteis­es­ta ham­mashoitopelosta. Pelko voi olla jän­ni­tys­tä, joka menee ohitse toimen­piteen aikana, eikä estä ham­maslääkäri­in hakeu­tu­mista, tai se voi olla niin…

Muista nämä 10 asiaa hampaiden valkaisusta!

Ham­paiden valka­isu kirkas­taa hymyä usei­ta astei­ta. Suun ter­vey­den ammat­ti­laisen tekemän ham­paiden valka­isun lisäk­si tar­jol­la on laadukkai­ta välineitä koti­valka­isu­un. Käsit­telemme artikke­lis­sa huomionar­voisia asioi­ta ham­paiden valka­isua suun­nitel­lessa. Ennen hampaiden…

Mistä ientulehdus johtuu ja miten sitä hoidetaan?

Ien­tule­hdus eli gin­givi­it­ti voi aiheut­taa kipua ikenis­sä ham­pai­ta har­jates­sa ja syödessä. Ien­tule­hdus on yleinen suun ter­vey­den ongel­ma, joka syn­tyy kun plakkia eli bak­teeripeit­teitä kerään­tyy ham­paiden pin­nalle ja ien­ra­jaan. Ien­tule­hduk­sen oireet Ientulehduksen…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899