Ajankohtaista

Suun sieni-infektio

Suun sieni-infek­tio voi aiheut­taa epä­muka­van tun­teen infek­toituneelle suun limakalvolle sekä tehdä hen­gi­tyk­ses­tä pahan­hajuisen. Sieni-infek­tio on kuitenkin yleen­sä hoidet­tavis­sa tehoste­tul­la suuhy­gien­ial­la ja lääk­i­tyk­sel­lä. Mitä oire­i­ta suun sieni-infek­tio aiheuttaa?…

Mistä hammassärky voi johtua?

Ham­massärky voi johtua mon­es­ta syys­tä ja sik­si onkin tärkeää sulkea pois hoitoa vaa­ti­vat syyt, kuten karies eli ham­paan reiki­in­tymi­nen. Ham­maslääkärin tekemä­su­un tarkas­tus antaa lisäti­etoa kivun syys­tä ja ehkäisee säryn pahen­e­mista. Ham­massäryn syy tulisi aina…

Kuiva suu eli kserostomia – Mikä avuksi?

Kui­va suu han­kaloit­taa syömistä ja juomista sekä lisää riskiä ham­paiden reiki­in­tymiselle, sien­i­t­ule­hduk­sille ja limakalvo­muu­tok­sille. Kui­va suu voi aiheut­taa myös hal­i­toosia eli pahan­hajuista hen­gi­tys­tä. Suun kuiv­u­miseen on monia syitä, mut­ta onnek­si ongel­maa voidaan…

Nuorten aikuisten suun terveys – ennaltaehkäisyllä on tärkeä rooli

Aikuis­tu­mi­nen ja nuoru­usikä on mon­elle hek­ti­nen elämän­vai­he, sil­lä elämässä tapah­tuu paljon muu­tok­sia. Suun ter­vey­destä huole­htimi­nen ja suun sairauk­sien ennal­taehkäisem­i­nen on eri­tyisen tärkeää nuore­na, sil­lä suun alueen sairaudet kehit­tyvät vähitellen ja riski…

Oikomishoito aikuisiässä

Koskaan ei ole liian myöhäistä, sil­lä oikomishoitoa voidaan tehdä vielä aikusiässäkin. Oikomishoidol­la voidaan kor­ja­ta purenta- ja asen­tovirheitä sekä niiden aiheut­tamia toimin­nal­lisia ongelmia. Oikomishoitoa voidaan tehdä myös esteet­ti­sistä syistä sekä helpottamaan…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899