Ajankoh­taista

Mitä hammaskivi on ja miten se poistetaan?

Hammaskivi on hampaan pinnalle sekä ientas­kuihin minera­li­soi­tu­nutta baktee­riplakkia. Baktee­ri­massan minera­li­soi­tu­minen syljen mineraalien vaiku­tuk­sesta tapahtuu hitaasti, sillä prosessi tapahtuu usein kuukausien tai vuosien mittaan. Hammas­kiven kehit­ty­minen on…

Kuinka ikään­ty­minen vaikuttaa suun terveyteen?

Ikään­ty­minen tuo tullessaan muutoksia kehoomme. Muutokset elimis­tössä ovat yksilöl­lisiä, mutta usein ikään­ty­misen merkkejä voi viivyttää terveillä elinta­voilla ja stressin vähen­tä­mi­sellä. Suussa ilmeneviä ikään­ty­misen merkkejä ovat muun muassa limakal­vojen kuivuus…

Hammas­hoi­to­pelko ei ole harvi­naista – näin voitat pelon!

Hammas­hoi­to­pelko eli dento­fobia on yleistä, sillä tutki­musten mukaan jopa 50% suoma­lai­sista kärsii jonkin astei­sesta hammas­hoi­to­pe­losta. Pelko voi olla jänni­tystä, joka menee ohitse toimen­piteen aikana, eikä estä hammas­lää­käriin hakeu­tu­mista, tai se voi olla niin…

Muista nämä 10 asiaa hampaiden valkaisusta!

Hampaiden valkaisu kirkastaa hymyä useita asteita. Suun terveyden ammat­ti­laisen tekemän hampaiden valkaisun lisäksi tarjolla on laaduk­kaita välineitä kotival­kaisuun. Käsit­te­lemme artik­ke­lissa huomio­nar­voisia asioita hampaiden valkaisua suunni­tel­lessa. Ennen hampaiden…

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899